Zafer, "Zafer Benimdir" diyebilenindir.
Başarı, "Başaracağım" diye başlayanın
ve "Başardım" diyebilenindir.
M. Kemal Atatürk

REHBERLİK

EĞİTSEL REHBERLİK
• Etkili Zaman Kullanımı
• Sınavlara Hazırlanma Yöntemleri
• Öğrenmeye Güdüleme
• Öğrenme Engelleri İle Baş Etme
• Belleği Etkin Kullanma
• Oryantasyon
• Eğitsel Planlama
• Mezun Olduktan Sonra Gidebileceği Üst Öğrenim Kurumları Hakkında Bilgilendirilmesi
• Ders Ve Alan Seçimine Yardımcı Olma
• Okul Başarısını Arttırma Ve Bunu Engelleyen Durumları Belirleyip Ortadan Kaldırma
• Öğrencide Başarılı Kimlik Geliştirme Ve Motivasyon Sağlama
• Verimli Ders Çalışmayı Kazandırma

SINAV REHBERLİĞİ
• Sınav Soruları, Turlama Yöntemi
• Öğrenciyi Gireceği Sınavla İlgili Bilgilendirmek
• Tercih Edeceği Okul, Üniversite, Bölüm Ve Meslek Hakkında Bilgilendirmek
• Gerçekçi Hedefler Belirlemesini Sağlamak Ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin İzlemesi Gereken Yolları Göstermek
• Tercihler Döneminde Öğrenciye Ve Veliye Yardımcı Olmak

MESLEKİ REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
• Meslek Seçme Ve Yönlendirmenin Gelişimi
• Mesleki Rehberlikte Yönlendirme Alanları
• Öğrencinin Yetenek Ve Başarı Durumu
• Öğrencinin Kişisel Nitelikleri
• Öğrencinin İlgilendiği Konular
• Öğrencinin İsteği İle İşin Veya Programın Nitelikleri

AİLE REHBERLİĞİ
• Niçin Aile?
• Meslek Seçiminde Ailenin Rolü
• Sınav Kaygısının Giderilmesinde Ailenin Rolü

PERFORMANS ARTIRIMI
• Uyku, beslenme ve dinlenmenin önemi;
• Biyolojik saatimizi ve öğrenme anımsama süreçlerimizi tanıyalım.
• Beynimizi tanıyalım: Nasıl öğreniyoruz?
• Dikkatimi ve konsantrasyonumu nasıl artırabilirim?
• Öğrenme sürecime hareketi/sporu nasıl katabilirim?
• Dikkatimi ve konsantrasyonumu nasıl artırabilirim?
• Beyni zenginleştiren, öğrenmeyi destekleyen ortamları yaratalım.