Atatürk Köşesi

Özel

Atatürk Köşesi

Atatürk Diyor Ki;

Çocuklarımıza geleceğin büyükleri gözü ile bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.

Öğrenciye, her ne yaşta olursa olsun geleceğin büyüğü gözü ile bakılmalı ve öyle davranılmalıdır.

Okul; genç kafalara, insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi, bağımsız yaşamayı öğretir.

Kadınlarımızı hakiki bir ana görmek istiyorsak, onları erkeğinden fazla okutup yetiştirmeliyiz.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Atatürk Resimleri

Bilim, fen, teknik için Avrupa’ya gidelim, fakat kültürde, yani dilde, ahlakta, sanatta ve hayat anlayışında hep Türk kalalım.

Özgün fikirler uygulandığı an; Türk ulusu yükselecektir.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve biçimiyle olgun bir topluluk haline getirmektir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter.

İnsanların kişiliğine değer vermeyen ve gelişmelerini kolaylaştırmayan toplumlar yükselemezler.

Atatürk Resimleri

Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayandığı yer ulusun egemenliğidir.

Biz uygarlıktan, bilim ve teknikten güç alırız.

Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.

Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacaksınız.

Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Atatürk Resimleri

Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur. (İsmet İnönü)

Konya Zafer Özel Öğretim Kursu Binası